Udseende

Passion for den enkelte hund - og for racens fremtid

Betterbrand Bull Terriers

En unik hund til unikke mennesker

Udseende

Eksteriørdelen af racestandarden er af en sådan karakter, at den understøtter en sund race. Der ses ikke eksteriørmæssige ekstremiteter som følge af racestandarden, der påvirker racens helbred - og der er heller ikke umiddelbart risiko herfor.Racens baggrund


Racens baggrund giver 3 typer at operere med:


  • Bulldogtypen


  • Terriertypen


  • Dalmatinertypen


Alle passer ind racestandardens noget bredt formulerede krav. Alle er fuldt ud acceptable og kan korrigere overdreven type og afvigelser fra standarden. Ingen af de tre typer bør derfor udelades. Idealet er en blanding af de gode egenskaber fra dem alle tre.Beskrivelse af racestandarden


En Bull Terrier skal primært vurderes på grundlag af sine positive egenskaber inden for:


  • Hoved


  • Kropsform, konstruktion & substans


  • Bevægelser


  • Temperament


For at en Bull Terrier er fremragende, skal den udmærke sig inden for alle 4 områder.


Da racen eksteriørmæssigt er en kombination af 3 meget forskellige typer, er en seriøs opdrætter nødt til at acceptere nogle fejl, hvis der skal være fremgang i dennes avlsarbejde. Kvalitet koster ofte på kontoen i form af fejl, der skal elimineres senere.Kilde: Racespecifik avlsstrategi - Bull TerrierRacestandard


Du kan downloade den danske standard, som svarer til standarden i racens oprindelsesland, Storbritannien på DKK's webside:Herunder kan du se den illustrerede standard fra USA, som med få undtagelser svarer til den danske standard.


Når du vurderer en Bull Terrieres udseende, er det vigtigt at se hunden ift. racestandarden.


Racen skal løbende perfektioneres inden for standardens rammer, men den skal ikke "videreudvikles", så dele af hundens fysisk bliver overdrevet, og dermed gør hunden usund, som det er sket med nogle andre racer.


Endeligt at det særdeles vigtigt at huske, at:Den største fejl hos en Bull Terrier

er fravær af fortrinMarianne Duchwaider & Preben Martin Hyldmar

Ringsted, Denmark

 

Telephone: +45 5687 9770

E-mail: betterbrand@outlook.com

Facebook: marianne.duchwaider

Facebook: betterbrand.bull.terriers

Betterbrand Bull Terriers

Copyright © all rights reserved